Tagged: 1 prawo Murphiego

mauro

1 prawo Murphiego

1. Z?ota zasada Murphy’ego – zasady okre?la ten kto ma z?oto. Je?eli podamy google dwa has?a, wyszukiwarka najpierw wy?wietli has?o bardziej rozchwytywane. Google chyba jest facetem, bo ponad z?oto przek?ada cipki.